วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2559

เทียบตำแหน่งระหว่างพนักงานส่วนท้องถิ่นกับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

มาตรฐานการเปรียบเทียบตำแหน่งและวิทยะฐานะระหว่างพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นกับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น