ก.พ. เพิ่มรายชื่อวุฒิเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2558

หนังสือสำนักงาน ก.พ. เรื่อง การเพิ่มรายชื่อวุฒิที่ ก.พ. กาหนดให้คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2558


Thanawat Suknongbung

คิดดี พูดดี ทำดี

แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า