วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ก.พ. เพิ่มรายชื่อวุฒิเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2558

หนังสือสำนักงาน ก.พ. เรื่อง การเพิ่มรายชื่อวุฒิที่ ก.พ. กาหนดให้คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2558


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น