ก.พ. ออกหลักเกณฑ์การเทียบตำแหน่งข้าราชการพลเรือน

หนังสือสำนักงาน ก.พ. เรื่อง หลักเกณฑ์การเทียบตำแหน่งข้าราชการพลเรือน 27 มีนาคม 2558


Thanawat Suknongbung

คิดดี พูดดี ทำดี

แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า