วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ก.พ. ออกหลักเกณฑ์การเทียบตำแหน่งข้าราชการพลเรือน

หนังสือสำนักงาน ก.พ. เรื่อง หลักเกณฑ์การเทียบตำแหน่งข้าราชการพลเรือน 27 มีนาคม 2558


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น